Terug Terug

Schrijven en het cadeau van verandering

Onlangs was ik een week in een klooster. Een van de spirituele leraren hield een verhaal waar ik van onder de indruk was. Hij vertelde dat de natuur continu aan verandering onderhevig is. Een boom is iedere dag anders. En dat mensen – tegen alle natuurwetten in – steeds maar proberen om het leven in hokjes te duwen zodat alles duidelijk en overzichtelijk is. En vooral hetzelfde blijft. Om op de manier de illusie in stand te houden dat je controle over een situatie hebt.

Kijk maar naar onze Linkedin profielen. Je bent dit of je was dat. Terwijl iedereen bij zijn of haar geboorte een oneindig aantal kwaliteiten heeft meegekregen. En daarbij het ook het verlangen om die kwaliteiten op een unieke, individuele manier te uitten. De betekenis van het leven is volgens die spirituele leraar juist de transformatie zodat je steeds weer opnieuw uiting kunt geven aan weer een andere unieke set aan kwaliteiten. De kunst van het leven is om alle verwachtingen los te laten en jezelf toe te staan om iedere dag te veranderen. Want alleen als je jouw unieke kwaliteiten in contact laat treden met de wereld, transformeer je.

Geregeld verschijnen bij S2uitgevers nieuwe titels. Prachtige boeken waar ik buitengewoon trots op ben. Maar nog veel trotser ben ik op mijn auteurs of eigenlijk op het pad we samen doorlopen. Want op de een of andere manier lijkt het mij dat juist het auteurschap transformatie zichtbaar maakt. De ene dag ben je nog iemand die gewoon van schrijven houdt en de volgende dag staat je naam op het omslag van het boek en ben je de auteur van een boek. Opeens wordt je anders gezien door je omgeving. En dat niet alleen, opeens mogen allerlei mensen ook iets van jouw boek vinden. En dat doen ze ook.

Schrijverschap maakt kwetsbaar. En het is mijn rol om die kwetsbaarheid te koesteren en tegelijkertijd een auteur uit te dagen zodat iemand al zijn kwaliteiten laat zien aan de wereld. Wat de buitenwereld vaak niet weet, is dat dat alleen mogelijk is als ook ik kwetsbaar ben en open sta voor verandering. En dat ik na de uitgave van iedere titel een ander mens ben dan daarvoor. Dat kan alleen door het vertrouwen dat auteurs mij iedere keer weer schenken. En dat maakt dat ik na de verschijning van ieder boek opnieuw weer ontroerd en dankbaar ben.

Stella de Jager
uitgever